شرکت-سیوان-کارنو
حضور تیم تخصصی شرکت سیوان کارنو در دوره های آموزشی هانیانگ در کره
۱۳۹۵/۱۱/۱۰
سری CDX اپتکس
۱۳۹۶/۰۶/۳۱

سری NP


دسته بندي کدها

Model Code Information
NP200-  Programmable temperature controller
 96(W) × 96(H) mm
Control
Type
0    Universal Type (heating)
1    Heating/cooling Type
 (synchronous control type)
Option 0  None (DI - 1 ~ DI - 3 standard)
1  Communication function (RS485/422)
2  Contact input(D.I) 4 contacts (DI-4~DI7)
3  Communication(RS485/422)+
 contact input 4 contacts (DI-4~DI7)
Model Code Information
NP100-  Programmable temperature controller
 96(W) × 96(H) mm
Control type 0    Universal type (heating)
Option 0  None
1  Time Signal 2 contacts
2  Communication function (RS485/422)
3  Time Signal 2 contacts and  
 communication (RS485/422)

مشخصات

Model NP100 NP200
Appearance
W × H × D (mm) 96 × 96 × 100 (mm)
Function • Retransmission output • Input correction • Auto/Manul output • Heating/Cooling Control
• 2 Alarm output (Relay)
• 2 Time signals (Transistor)
• Constant-value control • 5 Inner signals
• Zone PID • 5 Time signals
Power voltage 100 - 240 V a.c (50/60 ?)
Power consumption Max. 10 VA (except communication)
Input
Multi input a) T.C : K,J,E,T,R,B,S,L,N,U,W,PLII, b) R.T.D : Pt100(KS/IEC), KPt100(KS)
c) DC Voltage input : 1 to 5 V, -10 to 20 mV, 0 to 100 mV,
d) DC Current input : 4 to 20 mA(Connect a 250 ?resistor to the input terminals)
Control output Universal-output : Relay, SSR, Current
Control action P.I.D or ON/OFF
Alarm 2 Alarm output 4 Alarm output
Communication RS 485/422 (Optional)
Setting By Up/Down key on the front
Display PV / SV : Digital LED PV : Digital LED , SV : LCD Back light
Setting and display accuracy 0.1 % of F.S (Full Scale)
Setting resolution 1 or 0.1% (According to input range)
Memory protection Semipermanent
External control 3 Alarm output (Run, Reset, Hold) 4 Alarm output (Run, Reset, Step, Hold)
Number of pattern 2 30
Number of segment 20 300
Number of pattern contact - 30
Operation 1 ~ 99 times or limitless
Program inclination Hour, Minute
Sampling cycle 250 ms
Insulation resistance 500 V a.c 20 ? min.
Dielectric strength 2300 V a.c 50/60 ? for 1 minute
(Between primary and secondary terminal & between primary and ground)
Ambient temperature & humidity 0 ~ 50 ?, 35 ~ 85 % R.H.
نام فایل حجم فایل دانلود
NP100 سری 7.5 Mb دانلود
NP200 سری 7.5 Mb دانلود
نام فایل حجم فایل دانلود
NP100 سری 4 Mb دانلود
NP200 سری 4 Mb دانلود